Bestsellers

Lavazza Bar Prontocrema Grande Aroma 40%A,60%R 1kg,zrn, ochr,zrn, ochr
Cena za ks: 5,– €
 
Lavazza Retail Qualita ORO 100% Arabica, 500 gr.,zrn, ochr
Cena za ks: 6,70 €
 
 
 

Obchodné podmienky

Prevádzkovateľom internetového obchodu elavazza.sk a zároveň predávajúcim je spoločnosť CORNER s. r. o., Krížna 12, 811 07  Bratislava, zapísaná v registri Okresný súd Bratislava I. Oddiel: Sro, vložka číslo 7477/B, IČO: 31377971, IČ DPH: SK2020303087


Poštová adresa a adresa prevádzky spoločnosti je:

CORNER SK spol. s r. o.
Stará Vajnorská 39
831 04  Bratislava
Telefón : +421/0/2 4552 7661
Fax: +421/0/2/ 4552 6406
E-mail: office@corner.sk

Všeobecné obchodné, dodacie a platobné podmienky


Objednávanie a nákup tovaru
Tovar je možné objednať prostredníctvom nášho internetového obchodu zaslaním objednávky po vyplnení registrácie.

Zrušenie objednávky
Objednávku je možné zrušiť pred jej odoslaním. Po zrealizovaní kúpno-predajnej transakcie nie je možné nákup zrušiť. Informácie ktoré nám poskytnete prostredníctvom objednávkového formuláru slúžia výlučne pre potrebu dodania požadovaného tovaru a jeho fakturáciu a nebudú poskytované tretím osobám ani inak komerčne využité. Naša spoločnosť striktne dodržuje zákon o ochrane osobných údajov.

Spôsob dodania a dodacie termíny
Tovar je zákazníkovi doručený podľa jeho výberu:
1. Osobne v našom sklade na Stará Vajnorská 39, Bratislava, mapa, otváracie hodiny: každý pracovný deň od 7:00 do 15:30 hod.
2. Zaslaním prostredníctvom kuriéra - tovar je poistený kuriérskou službou.
Zásielky sú dodané obvykle v priebehu 72 hodín od podania objednávky, ak je všetok požadovaný tovar na sklade. Pokiaľ hodnota tovaru nepresiahla 50 EUR objednávateľ uhrádza poplatok 6 EUR za doručenie.

Platba za tovar
Platbu je možné realizovať bankovým prevodom na základe predfaktúry, v hotovosti resp. na dobierku. Platbu môžete realizovať až po potvrdení - doručení, ak sa tovar Vami objednaný nachádza na sklade.
Pri osobnom odbere tovaru v našej prevádzke, alebo v našom sklade je možná platba v hotovosti, na týchto miestach akceptujeme aj platobné karty.

Predávajúci sa zaväzuje
Dodať správny druh a množstvo tovaru, tak ako bolo uvedené v čase objednávky, na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene, adekvátne zabaliť tovar a odoslať tovar v dohodnutej lehote.

Kupujúci sa zaväzuje
Prevziať zakúpený, resp. objednaný tovar na dobierku.

Predávajúci nenesie zodpovednosť
Za prekážky dodania tovaru, ktoré vzniknú zavinením vyššej moci (vojna, štrajk, prírodná katastrofa).

Reklamácie
Reklamácie musia by uplatňované písomnou formou e-mailom na adresu: office@protechgroup.sk.
Reklamačný poriadok sa riadi všeobecnými reklamačnými podmienkami. Reklamácia sa vzťahuje len na preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru, alebo počas jeho používania. Reklamácia sa nevzťahuje na chyby spôsobené užívateľom počas bežného používania tovaru.

Záruka
Záruka na dodaný tovar je max. 2 roky od zakúpenia tovaru, resp. do uplynutia doby trvanlivosti. Doba trvanlivosti je pri tovare potravinárskeho charakteru uvedená priamo na jeho obale. Záruku poskytujeme iba v prípade dodržania skladovacích podmienok uvedených na obale tovaru. Dodávateľ môže odmietnuť reklamáciu, ak reklamovaná chyba tovaru môže byť spôsobená nesprávnym skladovaním u zákazníka.

Vrátenie tovaru
Tovar je možné vrátiť v prípade, že bol dodaný iný druh tovaru, alebo v inom množstve ako ste si objednali. V takom prípade Vám dodáme chýbajúci tovar alebo zameníme chybne dodaný tovar v náhradnom termíne, alebo dohodou Vám vrátime uhradenú cenu za nedodaný tovar.
Podľa platnej legislatívy EÚ máte právo od objednávky odstúpiť a tovar vrátiť do 7 pracovných dní odo dňa jeho prevzatia. Nepoužitý, nepoškodený tovar v pôvodnom obale spolu s dodacím listom a označením, že ide o vrátenie tovaru je potrebné zaslať na adresu nášho skladu (CORNER SK, Galvániho 12 b, Bratislava). Doručenie vráteného tovaru je na Vaše náklady. Výnimku tvoria potravinárske výrobky, ktoré nie je možné po zakúpení vrátiť.

Záverečné ustanovenia
Podľa zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole je všeobecným orgánom trhového dozoru vo veciach ochrany spotrebiteľa na vnútornom trhu Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P. O. Box 5, 820 07  Bratislava 27, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa.
Tieto všeobecné obchodné podmienky a právny poriadok Slovenskej republiky sa vzťahujú na všetky kúpne zmluvy, uzavreté prostredníctvom internetovej stránky nášho internetového obchodu a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy medzi nami. Vyhradzujeme si právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke nášho internetového obchodu.
Zaslaním objednávky potvrdzujete, že ste si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítali a v celom rozsahu s nimi súhlasíte.

 
 
 

Facebook